Dane firmy

Dane firmy

SUSHI MASTER PLUS Spółka z o.o. , 
ul. Williama Heerleina Lindleya Nr 16, 02-013 Warszawa, 
NIP 7010889591, 
REGON: 381642722, 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy pod numerem KRS : 0000754826

888 635 444